Redningsselskapet

RS logo

Redningsselskapet (RS) er en frivillig humanitær organisasjon som har til formål å redde liv, berge verdier, og gjøre sjøvett til allemannseie. Organisasjonen spiller en sentral rolle i norsk sjøredningstjeneste, og utfører ca. 80 prosent av alle sjøredningsoppdrag som kanaliseres gjennom landets to hovedredningssentraler. Totalt har Redningsselskapet 51 redningsskøyter hvorav 26 er bemannet av fast ansatte og 25 er bemannet av frivillige. RS har fire ambulansebåter, der tre driver ambulansetjeneste for Helgelandssykehuset og en for Nordlandssykehuset. I tillegg til redningsskøytene er organisasjonen representert over hele landet gjennom våre fem regionskontorer.

Gi et bidrag til Redningsselskapet her.