Å HJELPE TIL…

Dagens Video

English Summary of Bangkok Trip

Siste dag i Bangkok

Musikkskole i slummen

Fritidsklubben og bestemorbesøk

Å VÆRE I SLUMMEN…

Undervisning og Mødrehjem

Kondom-restaurant

Spiser en veps i Thailand!?

Jeg er i slummen i Thailand?!

Besøker familier i slummen

Minikonsert i Thailand?

Litt basseng-heng

Besøker en barnehage

På vei til Bangkok

Jeg spiste hva?!

Barn har så mye å gi

Besøker prosjektet vårt

NMS – Giving Tuesday

Draw a thai life

Jeg klarer ikke mer..

Reiser til Thailand

Slummen i Thailand

Besøker et mødrehjem

Hjelp! Jeg drar til Thailand

Flott og forferdelig dag

Norwegian Teacher Karin reiser til Thailand

Nellie i Thailand

Kattekryp til Thailand