Dråpen i Havet

Dråpen i havet logo

Ditt bidrag betyr mye for de mange som har måttet forlate alt de eide på grunn av krig og terror. Dråpen i Havet bidrar direkte inn i flyktningleirene i Hellas med distribusjon av mat, klær og utstyr. I tillegg legger vi til rette for aktiviteter og læring for både voksne og barn. Vi er tett på de som behøver vår hjelp slik at vi sikrer at bidragene brukes der de trengs mest.

Giving Tuesday

Bli med oss på dugnad for mennesker på flukt

Dråpen i Havet vil den 27. november, sammen med Norges Innsamlingsråd og 11 andre medlemsorganisasjoner, igangsette mange ulike aktiviteter for å samle inn penger til gode formål. Her er det mulighet for alle å bidra med det de måtte ønske. For mer informasjon se vår Facebook side: @drapenihavet med oppdatert informasjon om hvordan du kan bidra.

Giving Tuesday er dagen hvor søkelyset rettes mot giverglede. Å gi handler om å glede andre på ulike måter. Ved å bli fastgiver er du med på å støtte vårt arbeid direkte inn i flyktningleirene i Hellas med distribusjon av mat, klær og utstyr. Vi organiserer også ulike aktiviteter og læring for både voksne og barn. Ditt bidrag betyr mye for de mange menneskene som har måttet forlate alt de eide på grunn av krig og terror. Vi er tett på de som behøver vår hjelp slik at vi sikrer at bidragene brukes der de trengs mest.

Les mer om hvordan du kan støtte Dråpen i havet sitt arbeid her.