Himalpartner

Himal parner logo

Den vanligste dødsårsaken for kvinner i alderen 15-49 år i Nepal er selvmord. Du kan være med og bryte mønsteret.

I år er HimalPartner med på Giving Tuesday og vi oppfordrer DEG til å starte din helt egne innsamlingsaksjon til inntekt for vårt arbeid med Mental Helse i Nepal.

Matrika Devkota fra organisasjonen KOSHISH etterlyser et større fokus på det omfattende problemet. I anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging arrangerte de en marsj i Kathmandu, hovedstaden i Nepal. De oppfordrer myndighetene til å sette i gang strakstiltak, og forsøker å påvirke dem til å innføre en 24-timers krisetelefon der de som sliter med selvmordstanker kan ringe når som helst.

– Jeg vil at både helsepersonell og myndigheter skal forstå at selvmord kan forebygges, sier han engasjert.

Marsjen fikk solid medieomtale, blant annet i form av et nasjonalt TV-selskap. Matrika håper også at flere som sliter får med seg budskapet om å oppsøke hjelp.

KOSHISH jobber med å spre informasjon om selvmordsforebygging. De driver egne rehabiliteringssentre der mennesker med psykiske lidelser får behandling.

Vil du gi et bidrag til HimalPartner? Les mer her.

HVERT LIV TELLER – VÆR MED OG GI DIN STØTTE!