Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

LHL er Norges største pasienteide helseaktør. Vi er en ideell organisasjon som i75 år har jobbet for et bedre liv for hjerte-, kar- og lungesyke.

Mange av de som rammes opplever sykdommen som en stor omveltning. Vi i LHL vet hvor mye det betyr for den enkelte å bli godt ivaretatt, både før, under og etter behandling. I LHL står ingen pasient alene. Hver dag gjøres en livsviktig innsats for våre pasienter, en innsats som gir mennesker en ny sjanse – en ny mulighet – et bedre liv.

Hjerneslag er en alvorlig diagnose, som også rammer barn. Mange opplever usikkerhet og frykt når et familiemedlem får slag. På årets Giving Tuesday ønsker vi sammen med LHL Hjerneslag Barn og Ungdom å rette søkelyset mot slagrammede barn og unge, og deres pårørende. Sammen ønsker vi å hjelpe for å ivareta deres interesser, tilby fellesskap for informasjon- og erfaringsutveksling, og bidra til en enklere hverdag og et bedre liv. Fordi tiden vi har sammen teller.

Støtt Landsforeningen for hjerte- og lungesyke her.