Vil du bidra til at Mental Helse sin chatfunksjon www.sidetmedord.no kan hjelpe enda flere? Vipps en 10-er, til 04800. Gå inn på«Kjøp og betal» i Vipps og tast inn 04800. DNB er med på aksjonen og matcher pengene som kommer inn opp til 100.000 kroner. 

Mental helse logo

Mental Helse ble stiftet i 1978 og er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber vi for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. Brukere og pårørende har erfaring og kunnskap om psykisk helse som vi vil formidle til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner.

Brukerkunnskap er sammen med fagkunnskap avgjørende for å skape gode helsetjenester. Det er derfor nødvendig at brukere av psykiske helsetjenester også bidrar til utformingen av dem, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Våre verdier:

– Likeverd – Åpenhet – Respekt – Inkludering