Misjonsalliansen

Misjonsalliansen logo

Bekjempet fattigdom og fremmet rettferdighet siden 1901

Misjonsalliansen har bekjempet fattigdom og fremmet rettferdighet i over 100 år, gjennom å være nær, dyktig og modig. Utviklingsprosjektene finner sted i Sør-Amerika, Asia og Afrika.

Vi jobber for blant annet bedre utdanning og helsetjenester til de aller fattigste. Vi bygger brønner for å gi mennesker rent vann. Vi kjemper for miljø og klimarettferdighet, så bønder får dyrkbar jord. Vi gir mikrolån, så mennesker kan arbeide seg ut av fattigdom.

Det jobbes tett med de rammede menneskene i hvert bistandsprosjekt. De rammede definerer selv behovene, og det er de som både planlegger og gjennomfører jobben. Misjonsalliansen bidrar med faglig og finansiell støtte, for å utruste de utsatte til å drive arbeidet selv. På denne måten skapes det eierforhold og ansvarsfølelse, slik at bistandsprosjektene lever lenge og gagner mange.

Giving Tuesday er dagen hvor søkelyset rettes mot giverglede. Å gi handler om å glede andre på ulike måter. Misjonsalliansen ønsker å ha et spesielt fokus på det forebyggende arbeidet mot rus, som vi gjør i Ecuador på denne viktige dagen. Misjonsalliansen har fått lov til å ta med seg fire dyktige youtubere til Sør-Amerika, for å dokumentere det viktige arbeidet som gjøres der. Vi gleder oss til å dele historiene, møtene og deres reise til et land som trenger sårt hjelp.

Ønsker du å gi trykker du her!