Redd Barna

Redd barna logo

BARNS RETTIGHETER

Barnekonvensjonen er barnas lov. Den er verktøyet vi i Redd Barna bygger alt arbeidet vårt på. Der står alle barns rettigheter samlet. Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor.

Redd Barna arbeider for å sikre de mest utsatte barna skolegang, mat, rent vann, helsehjelp, lek og fritidsaktiviteter i trygge omgivelser.

Ved å gi et bidrag til Redd Barnas arbeid bidrar du til å gjøre barn uavhengige og selvstendige, slik at de kan forandre- og utvikle samfunnet de lever i. Støtt Redd Barna her.