Om

Om GivingTuesday

Giving Tuesday er en internasjonal bevegelse med hovedsete i New York som inspirerer til global dugnad. Giving Tuesday startet i 2012 som en naturlig følge av Thanksgiving og store «shopping-eventer» som Black Friday og Cyber Monday. Man opplevde å få dårlig samvittighet etter å ha brukt mye penger på materielle ting til seg selv. Når Giving Tuesday kommer kan man flytte fokuset over på andre enn seg selv, og hjelpe de som trenger det mest.

Denne globale bevegelsen har fått stor oppmerksomhet internasjonalt. I år deltar mer enn 100 land i kampanjen og hadde stor innflytelse media, takket være folks engasjementet, innsamlet beløp og det frivillige arbeidet som ble lagt inn av enkeltpersoner, bedrifter og individer. 

I noen land er Giving Tuesday er start på julekampanjene til ideelle organisasjoner. Andre land, som eksempelvis India, inkluderer Giving Tuesday i sin årlige «giving-week». Siden oppstartsåret i 2012 har Giving Tuesday blitt en bevegelse som feirer og støtter opp om giverglede med arrangementer gjennom hele året. Sjekk ut den internasjonale Giving Tuesday nettsiden for å se alle deltakende land. Her kan du få inspirasjon og se hvordan den globale bevegelsen feirer givergledens dag.

Giving Tuesday logoer